NTD Formulier

Met een Notice-and-Take-Down (NTD)-procedure verzoekt u tot het offline halen van de content van een website die door een klant van Websiteondemand is gepubliceerd. De NTD-procedure heeft geen betrekking op merknamen in domeinnamen. Voor overig abuse (spam, hacking, phishing et cetera) verwijzen wij u naar het contactformulier waar u abuse kunt melden.

U dient onderstaand formulier volledig en naar waarheid in te vullen. Wij nemen uw verzoek zo spoedig mogelijk, binnen maximaal 7 werkdagen, in behandeling. Zonder volledige informatie, de exacte locatie(s) van het onrechtmatige/ inbreuk makende materiaal en het bewijs van de vermeende inbreuk, kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen.

Uw klacht:

Heeft u reeds contact opgenomen met de eigenaar van de website?

JaNee

Indien "Ja", Wat is de reden van de eigenaar om het betreffende materiaal niet te verwijderen?

Jegens wie is het materiaal inbreukmakend/ onrechtmatig?

Bewijsstukken
Voeg, indien in uw bezit, de benodigde bewijsstukken toe:

in geval van copyrightschending; de originele locatie van het betreffende materiaal (middels een url in het tekstveld);
bewijs dat bovengenoemde rechthebbende is ten aanzien van de betreffende geschonden rechten;
bewijs dat bovengenoemde rechthebbende de eigenaar van de website reeds heeft benaderd, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail.
Let op: u kunt maximaal 4 bijlagen toevoegen.

URL van de website:

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4

Heeft u nog aanvullende informatie die van belang kan zijn tijdens deze Notice-and-Take-Down-procedure?